1920–1926: Gralsblätter-lehti, Totuuden Valossa – Graalin Sanoma, vuoden 1926 laitos

 1. 1920–1926: ”Graalin lehtiä” -lehti, Graalin Sanoman vuoden 1926 laitos
 2. 1926–1931: ”Kutsu”, Graalin lehtiä, Graalin Sanoman vuoden 1931 laitos
 3. 1931–1938: Graalin Sanoman kaikuja, ”Die Stimme” -lehti
 4. 1938–1941: Graalin Sanoman muokkaus, käytössä oleva laitos
 5. Tiivistelmä
 6. Liite
Kappale 01

Jo vuonna 1920 Oskar Ernst Bernhardt alkoi pitää luentoja. Niiden aiheina olivat kysymykset, jotka mietityttivät hänen lähipiirinsä ihmisiä. Bernhardt myös tallensi luentoja kirjalliseen muotoon.

Vuosina 1923–1924 hän julkaisi nimellä Abd-ru-shin (”Abdrushin”) Gralsblätter (”Graalin lehtiä”) -nimisessä lehdessä (sarja I) luentoja ja vastauksia kysymyksiin. Kustantaja oli Verlag der Gralsblätter Bad Heilbrunnissa, jossa Bernhardtin perhe siihen aikaan asui.

Oskar Ernst Bernhardt käytti Graalin Sanomaa käsittelevien luentojen julkaisijana nimeä Abd-ru-shin merkityksessä ”Valon palvelija (poika)”. Nimen ensimmäinen kirjoitusasu oli ”Abdrushin”, mutta jo Gralsblätter-lehdessä näkyi myös muotoa Abd-ru-shin, joskin harvakseltaan. Tämä kirjoitusasu vakiintuu käyttöön 30-luvun puolivälin paikkeilla.

 

gralsbl-serie1-heft3-400px

Gralsblätter-lehti, sarja I
Luentojen sekä luentomuotoon muokattujen yleisökysymysten vastausten nimet:

 • NUMERO 1
 • Mitä te etsitte?
 • Eläkää (myöhempi nimi: Herätkää!)
 • Suuri salaisuus
  (myöhempi nimi: Vaikeneminen)
 • Vapahdus (myöhempi nimi: Nousu)
 • NUMERO 2
 • Vastuu
 • Kohtalo
 • Ihmisen luominen
 • Ihminen luomakunnassa
 • Perisynti
 • Jumalan Poika ja ihmisen poika
 • Jumala
 • Sisäinen ääni
 • Vastauksia rakkauden uskontoon liittyviin kysymyksiin
 • NUMERO 3
 • Vapahtaja
 • Syntymän salaisuus
 • Onko okkultistinen oppi hyväksi?
 • Spiritismi
 • Maahan sidottu
 • Onko sukupuolinen pidättyväisyys välttämätöntä tai suositeltavaa?
 • Vastauksia mm. tahratonta sikiämistä koskeviin kysymyksiin
 • NUMERO 4
 • Viimeinen tuomio
 • Taistelu
 • Ajatusmuodot
 • Säädyllisyys
 • Avioliitto
 • Rukous
 • NUMERO 5
 • Ihminen ja hänen vapaa tahtonsa
 • Moderni henkisyysoppi
 • Vääriä teitä
 • Vastauksia mm. ”neitsyt” Marian
  ilmestystä koskeviin kysymyksiin
 • NUMERO 6
 • Heittäkää kaikki syntinne Hänen kannettavakseen
 • Ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut
 • Hypnoosin rikos
 • Astrologia
 • Ihmiskohtalon symboliikka
 • Usko
 • Maallinen mammona
 • Kuolema
 • Ihmeet
 • Kaste
 • NUMERO 7
 • Pyhä Graal
 • ”Luciferia” koskeva salaisuus
 • Pimeän ja kadotuksen alueet
 • Valon ja paratiisin alueet
 • Maailman meno
 • Ihminen ja eläin
 • Vastauksia mm. tieteeseen ja ihmiskuntaan liittyviin kysymyksiin

 

 

Vuonna 1926 Abd-ru-shin kokosi valtaosan Gralsblätterin I sarjassa ilmestyneistä luennoista kirjan muotoon ja julkaisi ne omiin nimiinsä Verlag der Gralsblätter -kustantamossa Tutzingissa nimellä

”Totuuden Valossa – Uusi Abdruschinin Graalin Sanoma”

Tätä Graalin Sanoman laitosta (sisällysluettelo liitteenä) nimitettiin ja nimitetään myös ”pieneksi laitokseksi”, ”liilaksi laitokseksi” tai myös ”Tutzingin laitokseksi” (Tutzing oli Bernhardtin perheen ja kustantamon senhetkinen kotipaikka).

 

lila-augabe-400px

Gralsblätter-lehden ensimmäisestä numerosta vain luento Mitä te etsitte? päätyi vuoden 1926 laitokseen. Luennot Eläkää! (myöhempi nimi vuoden 1931 uudistetussa laitoksessa Herätkää!), Suuri salaisuus (myöhempi nimi Vaikeneminen) ja Vapahdus (myöhempi nimi Nousu) eivät saaneet sijaa tässä laitoksessa. Myöskään luentoa Ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut Abd-ru-shin ei ottanut lukuun.

Edellä mainittujen lehden numeroiden vastaukset kysymyksiin ilmestyivät nyt luentoina. Esimerkiksi käyvät luennot Rakkauden uskonto ja Ihmiskunnan ja tieteen ero. Luennot Henki ja Luomakunnan kehitys päättivät Graalin Sanoman vuoden 1926 laitoksen. Ne olivat ennen julkaisemattomia. Seitsemännessä, I sarjan viimeisessä numerossa, viitattiin kuitenkin tulevaan luentoon, joka käsittelee luomakuntaa.

Kirjoittajan ja hänen kuulijoidensa ja lukijoidensa välillä vallitsi vastavuoroisuus, mistä on osoituksena vastausten muokkaaminen luennoiksi. Lukijoiden ja kuulijoiden ymmärrys – tai ymmärtämättömyys –, heidän kysymyksensä ja kimmokkeensa antoivat usein kipinän uusille luennoille. Ihmisen henkinen, sisäinen luonteenlaatu on siis ollut alusta asti ratkaiseva tekijä siinä, missä muodossa sanoma on välitetty. Menettely oli vallalla aina siihen asti, kunnes luennot järjestettiin uudestaan, mikä tapahtui uudistetun laitoksen myötä Kipsdorfissa.

Kootessaan vuoden 1926 laitosta Abd-ru-shin ei siis pitänyt Gralsblätter-lehden numeroiden luentojärjestystä millään tavalla sitovana, vaan hän käytti oikeuttaan luentojen kirjoittajana järjestää luennot siten kuin sillä hetkellä parhaaksi ja oikeaksi katsoi.

 1. 1920–1926: ”Graalin lehtiä” -lehti, Graalin Sanoman vuoden 1926 laitos
 2. 1926–1931: ”Kutsu”, Graalin lehtiä, Graalin Sanoman vuoden 1931 laitos
 3. 1931–1938: Graalin Sanoman kaikuja, ”Die Stimme” -lehti
 4. 1938–1941: Graalin Sanoman muokkaus, käytössä oleva laitos
 5. Tiivistelmä
 6. Liite