Antikristus

Ihmiset! Kun koittaa hetki, jolloin jumalallisen tahdon mukainen puhdistus ja erottelu on tapahtuva maan päällä, etsikää teille ennustettuja, osittain yliluonnollisia merkkejä taivaalta!

Monet ihmiset ja myös kirkot ovat jo kauan sitten antautuneet antikristukselle. Älkää vain antako niiden harhauttaa teitä. On surullista, etteivät edes kirkot ole tähän saakka tienneet, mistä antikristusta pitäisi etsiä, vaikka hän on jo niin kauan vaikuttanut ihmisten keskuudessa. Pienikin tarkkaavaisuus olisi riittänyt hänen tunnistamiseensa! Voisiko antikristillisemmin toimia kuin toimivat he, jotka taistelivat Kristusta itseään vastaan ja lopulta murhasivat hänet? Kuka olisi voinut enää pahemmin ja selvemmin itsensä Kristuksen vastustajaksi paljastaa?

He olivat maallisen uskonnon johtohahmoja ja jäseniä, joiden omiin käsityksiin todellinen oppi Jumalasta, kuten se Jumalan Pojassa ja hänen kauttaan annettiin, ei sopinut. Todellinen Jumalan sanoma ei tietenkään voinut sopia heidän käsityksiinsä, sillä henkiset arvojohtajat keskittyvät maalliseen vaikuttamiseen, valtaan ja laajentumiseen.

He todistivat siten päivänselvästi palvelevansa ihmisjärkeä. Järki välittää vain maallisesta tiedosta ja vallasta ja vastustaa ja jarruttaa kaikkea, mikä on maallisen käsityskyvyn ulkopuolella! Koska Jumala on täysin kaiken maallisen ja järjellisen ymmärryksen ulkopuolella samoin kuin kaikki muukin henkinen, juuri järki on kaiken sen ainoa todellinen este! Siksi järki on luonnostaan kaiken jumalallisen ja henkisen vastustaja! Siitä voi päätellä, että niin ovat myös ne ihmiset, jotka pitävät järkeään korkeimmassa arvossa ja rakentavat vain sen varaan!

Jeesuksen aikaiset uskonnolliset johtajat pelkäsivät menettävänsä vaikutusvaltansa kansan parissa Jumalan Pojan tuoman valon vuoksi. Kuten nykyään tiedetään, se oli ensisijainen syy sekä valheisiin, joita he Kristuksesta pyrkivät levittämään, että lopulta myös Jumalan Pojan teloitukseen. He väittivät itseään Jumalan palvelijoiksi, mutta löivät jumalanpilkasta ristille juuri sen, jonka Jumala oli lähettänyt heitä valistamaan!

He tunsivat siis perin huonosti sen Jumalan ja hänen tahtonsa, jonka palvelemiseen he halusivat saada ihmiset uskomaan; jonka kunniaksi ja maalliseksi puolustukseksi he… murhasivat tämän Jumalan Pojan, Jumalan lähettilään!

Se oli kauhistuttava seuraus siitä, että he olivat maallisen järkensä orjia, ja se järki taisteli vaikutusvallastaan. He olivat pystyttäneet antikristukselle hiljaa valtaistuimen ja ryhtyivät nyt hänen mestausvälineikseen. Se nimittäin soi tyydytystä heidän inhimillisille heikkouksilleen: ylemmyydentunnolle, ylimielisyydelle, turhamaisuudelle.

Tämän selvempiä todisteita en niitä kaipaavalle voi antaa, sillä sen räikeämmin ei Kristusta, Jumalan Poikaa ja hänen sanaansa voi vastustaa! Antikristushan merkitsee taistelijaa Kristusta ja Jumalan sanoman kautta tulevaa ihmisen vapahdusta vastaan. Maallinen järki ajoi nämä ihmiset siihen! Juuri järki on Luciferin avukseen kehittämä myrkyllinen työkalu, ja siitä on tullut ihmiskunnalle se kaikkein vaarallisin!

Siksi ammoin kohtuuttoman suureksi kasvatetusta ihmisjärjestä on tullut ihmisen perisynti! Sen takana piilee kuitenkin itse Lucifer, antikristus, omassa persoonassaan! Hän on se, joka kohotti päätään ihmisjoukossa! Hän, ainoa todellinen Jumalan vihollinen! Hän voitti itselleen antikristuksen tittelin vihamielisessä taistelussa Jumalan pojan missiota vastaan. Kenelläkään muulla ei olisi riittänyt voimaa ja valtaa tulla antikristukseksi.

Maan päällä Jumalan tahtoa vastaan taistellessaan Lucifer ei hyödynnä vain yhtä ihmistä, vaan koko lailla koko ihmiskuntaa, ja niin hän ajaa ihmiskunnan tuhoon jumalallisen vihan avulla! Joka ei voi käsittää sitä itsestäänselvyyttä, että vain Lucifer itse voi olla antikristus, ja joka rohkenee nousta Jumalaa vastaan, ei koskaan tule käsittämään mitään, mikä tapahtuu karkeatekoisuuden eli pelkän maallisen todellisuuden ulkopuolella.

Niin se oli silloin, mutta niin se on myös nykyään! Tilanne on jopa pahempi. Yhä edelleen monet uskonnolliset johtajat taistelevat suorastaan hartiavoimin pitääkseen nykyiset järkisäännöt edelleen voimassa temppeleissä ja kirkoissa.

Luciferin ihmiskunnan keskuuteen kylvämistä keinoista hienostunein on juuri tämä kaiken jalomman tuntemisen estävä ihmisjärki. Kaikki järjen orjat ovat kuitenkin todellisuudessa Luciferin palvelijoita. He ovat osaltaan syyllisiä siihen kauhistuttavaan romahdukseen, joka tästä on vielä koituva ihmiskunnalle!

Koska kukaan ei etsinyt antikristusta järjen parista, hänen karmiva alanvaltauksensa oli sitäkin helpompi! Lucifer riemuitsi, sillä alanvaltauksen myötä hän sai vietyä ihmiskunnalta mahdollisuuden käsittää mitään karkeatekoisuuden ulkopuolella olevaa. Siis mahdollisuuden käsittää itse elämää! Hän sulki pääsyn sinne, mistä alkaa tunneyhteys Jumalan lähelle johdattavaan henkisyyteen!

Temppunsa myötä Lucifer laski jalkansa tämän maan päälle ihmiskunnan valtaosan hallitsijana!

Siksi ei ollut ihme, että hän onnistui tunkeutumaan aina alttareille asti ja että myös kristillisten kirkkojen uskonnolliset johtajat joutuivat hänen uhreikseen. Hehän odottavat yhtä lailla antikristusta tulevaksi vasta ennen kuin ilmoitettu tuomio tulee. Raamatun suuri ilmestys on siten jäänyt monen muun asian lailla tähän asti ymmärtämättä.

Ilmestys sanoo, että antikristus on nostava päänsä ennen tuomiota! Ei, että hän vasta silloin tulee! Jos siinä kerran sanotaan, että hän nostaa päänsä, sehän todistaa, että hänen on jo oltava täällä – ei niin, että hän vasta tulee. Hänen herruutensa on huipussaan juuri ennen tuomiota, sitä sillä tarkoitetaan!

Te vielä henkisesti kuurot ja sokeat, kuulkaa varoitushuuto! Ponnistelkaa pohtiaksenne asiaa kerran itse. Jos välttelette edelleen vaivannäköä, ajatte itsenne kadotukseen!

Jos myrkkykäärmeen piilopaikan päältä nostaa katteen pois ja käärme tuntee itsensä suojattomaksi, se yrittää totta kai ponnahtaa puremaan ajattelemattoman kättä.

Tässä on kyse samasta. Itsensä paljastetuksi tunteva antikristus käy palvelijoidensa kautta vastarintaan. Hän huutaa paljastuessaan ja yrittää kaikkensa pysyäkseen ihmiskunnan hänelle auliisti tarjoamalla valtaistuimella. Siihen hän pystyy ainoastaan niiden ansiosta, jotka palvovat häntä sisimmässään.

Siispä tarkkailkaa valppaasti ympäristöänne, kun taistelu alkaa! Juuri huutamisesta tunnistatte kaikista varmimmin jokaisen hänelle kuuluvan, sillä puhtaan totuuden pelko tekee heistä jälleen vastustajia!

Antikristus yrittää taas tarrautua kynsin hampain maanpäälliseen vaikutusvaltaansa. Kiinnittäkää huomiota hänen torjuntojensa ja hyökkäystensä epäasiallisuuteen. Hän nimittäin jälleen ainoastaan panettelee ja herättää epäilyksiä, sillä hänen seuraajansa eivät muuhun pysty. Totuutta on mahdoton torjua.

Niin taistelevat Luciferin seuraajat aikanaan Jumalan Lähettilästä vastaan, aivan kuin taistelivat Jumalan Poikaa vastaan!

Olkaa valppaita, kun havaitsette jossain yritystä siihen; nämä ihmiset yrittävät sillä vain suojella Luciferia pitääkseen hänet vallassa maan päällä. Paikka on pimeyden pesäke, vaikka ihmiset ulkoisesti pukeutuisivatkin valkeaan tai vaikka he olisivat kirkon palvelijoita.

Älkää unohtako Jumalan pojan maallisen elämän tapahtumia, vaan muistakaa, että nykyään se sama antikristus entistä suurempine seuraajajoukkoineen pyrkii pitämään valtansa maan päällä, välttämään tuhon ja pimittämään Jumalan todellisen tahdon jatkossakin.

Tarkkailkaa siis valppaasti kaikkia ilmoitettuja merkkejä! On kyseessä jokaisen viimeinen päätös: pelastus tai tuho! Nimittäin tällä kertaa Jumalan tahto on: kadotkoon kaikki se, mikä vielä kerran rohkenee nousta häntä vastaan!

Kaikkinainen velttous asiassa koituu teidän tuomioksenne! – Jumala ei lähetä merkkiä minkään kirkon ylle, eikä yksikään hengellinen johtaja kanna todistetta siitä, että on Jumalan Lähettiläs! Vain hän on Jumalan Lähettiläs, joka on erottamattomasti yhteydessä merkkiin ja kantaa sitä elävänä ja loistavana kuin ammoin Jumalan Poika ollessaan maan päällä. Merkki on hänessä elävänä loistava totuuden risti ja kyyhkynen hänen yllään! Kaikki henkisen näkemisen armolahjalla siunatut voivat nähdä merkin, jotta he myös todistaisivat siitä kaikille kansoille. Kansojen joukkoon tulee kyllä heitä, joiden Jumala antaa viimeisessä armossaan ”nähdä”!

Pyhän totuuden merkkejä ei koskaan voi teeskennellä. Siihen ei pysty edes Lucifer, joka joutuu pakenemaan niitä, saati sitten ihminen. Jos siis asettuu tätä Jumalan todistetta vastaan, asettuu myös Jumalaa vastaan ja on siten Jumalan vihollinen. Siten todistaa, ettei ole ollut eikä ole Jumalan palvelija, yhdentekevää, mitä on siihen asti väittänyt maan päällä tekevänsä.

Pitäkää varanne, ettette tee niin!