Ensimmäinen askel

Antakaa sanani tulla teissä eläväksi, sillä vain se tuo teille sen hyödyn, jonka tarvitsette voidaksenne kohottaa henkenne Jumalan ikuisten puutarhojen kirkkaisiin korkeuksiin.

Sanasta tietäminen ei vielä auta mitään! Vaikka osaisitte luetella ulkoa koko sanomani virke virkkeeltä ja sivistäisitte siten itseänne ja läheisiänne… se ei hyödytä mitään, jollette toimi sen mukaisesti, ajattele sanojeni merkityksen mukaisesti ja järjestä koko maallista vaellustanne sen mukaan itsestään selvästi niin kuin se olisi verissänne eikä sitä voisi teistä erottaa. Vain silloin voitte ammentaa sanomastani ne ikuiset arvot, joita se teille tarjoaa.

”Teoistaan heidät tunnetaan!” Tämä Kristuksen sana on ensi sijassa tarkoitettu kaikille sanomani lukijoille! ”Teoistaan” tarkoittaa heidän toimintaansa, siis heidän ajatteluaan ja tekemisiään arkisessa vaelluksessa maan päällä! Toimintaan lasketaan tekojenne lisäksi myös puheenne, sillä puhuminen on teko. Olette vain tähän asti aliarvioineet sen vaikutukset. Jopa ajatukset lasketaan teoiksi.

Ihmiset puhuvat usein, että ajatukset ovat ”ilmaisia”. Sillä he tarkoittavat, ettei heitä voi maallisessa mielessä vaatia ajatuksista tilille. Ihmiskäsi kun ei yletä sille tasolle, jolla ajatukset ovat.

Siksi he leikkivät usein ajatuksillaan perin huolettomasti, tai itse asiassa he leikkivät ajatuksissaan. Valitettavasti se leikki on usein vaarallinen, sillä he luulevat ajattelemattomasti, että selviävät siitä vahingoittumattomina.

Siinä he kuitenkin erehtyvät, sillä myös ajatukset kuuluvat karkeatekoisuuden piiriin, ja siinä piirissä ne on poikkeuksetta myös sovitettava, ennen kuin henki kykenee kohoamaan ylöspäin katkaistuaan yhteyden maalliseen ruumiiseen.

Pyrkikää siis jo ajatuksissanne noudattelemaan sanomani henkeä niin, että haluatte vain jaloja asioita. Älkää alentuko alhaisuuksiin ja kuvitelko, ettei sitä kuitenkaan kukaan näe tai kuule.

Ajatukset, sanat ja ulkoiset teot kuuluvat kaikki yhtä lailla luomakunnan karkeatekoiseen valtakuntaan!

Ajatukset kuuluvat hienoon karkeatekoisuuteen, sanat keskitiheään karkeatekoisuuteen ja ulkoiset teot kaikista karkeimpaan eli tiheimpään karkeatekoisuuteen. Kaikki nämä tekemisenne lajit ovat kuitenkin yhtä lailla karkeatekoisia!

Kaikkien kolmen muodot ovat tiiviisti toisiinsa yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa. Teidän on mahdoton ensisilmäyksellä edes arvata, mitä se teille merkitsee ja kuinka merkittävissä määrin se määrää teidän elämänpolkuanne.

Yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa, että vaikuttava ajatus voi sellaisenaan vahvistaa samankaltaista ainesta keskitason karkeatekoisuudessa ja muuttaa sen vahvemmiksi muodoiksi, jotka sitten vahvistuttuaan alkavat seuraavaksi vaikuttaa. Ne synnyttävät muodon tiheimmässä karkeatekoisuudessa ilman, että itse näytätte suoranaisesti olevan asiaan osallisia.

Tieto saattaa järkyttää niitä, jotka tietävät, kuinka huolettomasti ja välinpitämättömästi maan asukkaat ajattelevat.

Olette näin ollen tietämättänne osallisia moniin tekoihin, jotka joku lähimmäisenne tekee saatuaan kuvaamallani tavalla vahvistusta. Se sai hänet toteuttamaan asian, joka oli siihen asti uinunut hänessä ja jolla hän oli ajatuksissaan leikkinyt.

Usein ihminen halveksuu lähimmäisensä tekoa ja vihastuu ja tuomitsee lähimmäisensä, vaikka ihminen itse on Jumalan ikuisten lakien mukaan teosta osaltaan vastuussa! Kyseessä voi olla myös täysin vieras ihminen ja teko, jota ihminen itse ei olisi koskaan tiheimmässä karkeatekoisuudessa toteuttanut.

Kuvitelkaa itsenne siihen tilanteeseen, niin ymmärrätte entistä paremmin, miksi kehotan sanomassani näin: ”Pitäkää ajatustenne tyyssija puhtaana, niin rakennatte rauhaa ja olette onnellisia!”

Kun sitten olette omassa puhtaudessanne tarpeeksi vahvoja, maan päällä tapahtuu paljon vähemmän rikoksia kuin ennen, sillä monet ovat tietämättään olleet niihin osasyyllisiä.

On yhdentekevää, missä ja milloin ne teot tehdään, joihin saatatte olla osaltanne syyllisiä. Paikka voi olla vaikka toisella puolella maapalloa, missä ette ole koskaan käyneet tai josta ette ole koskaan kuulleetkaan. Ajatusleikkienne vahvistava vaikutus löytää sinne, missä on samankaltaista ainesta, etäisyyksistä, rajoista ja maista riippumatta.

Vihan ja kateuden ajatukset voivat siten aikaa myöten hyökyä yksittäisten ihmisten, ryhmien tai kansojen päälle. Sitten ne löytävät samankaltaista ainesta ja pakottavat ihmiset tekoihin, joiden toteutus eroaa suuresti siitä, mitä ajatusleikeissänne kuvittelitte.

Käytännön toteutuksessa näkyy sitten se, mitä toteuttaja teon hetkellä tuntee. Niin olette saattaneet vaikuttaa sellaisten tekojen tapahtumiseen, joiden kammottavuutta ette todellisuudessa ole edes ajatelleet. Olette kuitenkin yhteydessä niihin, ja osa niiden vastavaikutuksesta tulee hengellenne taakaksi ja ripustautuu painolastiksi hengen irrottautuessa ruumiista.

Toisaalta voitte myös edesauttaa rauhaa ja ihmiskunnan onnea vielä paljon enemmän. Puhtaan ja iloisen ajattelun avulla voitte olla osallisina asioissa, joita teille hyvin kaukaiset ihmiset toteuttavat.

Siitä virtaa siunaus takaisin myös teille, vaikka ette tiedä, mistä se teille tulee.

Kunpa näkisitte edes kerran, kuinka joka ikisen vaalimanne ajatuksen kohdalla Jumalan pyhä tahto tulee horjumattomassa oikeudenmukaisuudessaan aina toteen luomakunnan itsestään toimivien lakien mukaan! Silloin pyrkisitte kaikin voimin pitämään ajatuksenne puhtaina!

Siihen pisteeseen päästyänne teistä on tullut sellaisia ihmisiä, jotka armollinen Luoja haluaa johdattaa työnsä halki viisauden luo. Se viisaus antaa teille ikuisen elämän ja tekee teistä luomakunnan auttajia. Silloin ansaitsette ihmishengelle tarkoitetun korkean armon ja voitte kiitollisena välittää armon muille olennoille, sillä ne eivät pysty ottamaan armoa vastaan, ellei ihminen muunna sitä ensin. Närkästyttävää kyllä, nämä muut olennot jäävät nykyään siitä armosta ihmishengen alhaisuuden takia paitsi, vaikka ovat saaneet syntyä paremman ja puhtaammin ihmisyyden helmaan.

Tämän myötä olette kuitenkin saaneet vasta yhden sanomani lauseen hehkumaan teille elämää maan päällä!

Lause on teille se kaikkein vaikein, mutta sen myötä kaikesta muusta tulee helpompaa, ja tehtävän täyttäminen saa ihmeen toisensa perään tulemaan maallisesti näkyväksi ja teille käsin kosketeltavaksi. –

Kun olette ponnistelleet tähän pisteeseen, tiellänne on jälleen ihmisajattelun vääristyneisyyden perua oleva vaara: te löydätte vallan, jonka ahtaisitte niin perin mieluusti tiettyyn muottiin, jotta se palvelisi yhtä tai toista omista haluistanne peräisin olevaa tarkoitusta!

Haluan tänään varoittaa teitä erityisesti juuri siitä, sillä se vaara voi kuristaa teidät ja koitua tuhoksenne, vaikka olette jo astuneet oikealle tielle.

Pitäkää varanne, ettette pyri voimakeinoin ja veren maku suussa ajatusten puhtauteen, sillä siten pakotatte voiman tiettyihin uriin ja vaivannäöstänne tulee harhakuvitelmaa. Silloin voima pysyy keinotekoisesti hallittuna eikä koskaan voi saada sille kuuluvaa suurta tehoa. Vaivannäkönne aiheuttaa hyödyn sijaan vahinkoa, koska vapaan vaiston aitous puuttuu. Siinä vaikuttaisi jälleen järkitahtonne, ei teidän henkenne työ! Siitä minä varoitan teitä.

Muistakaa sitä sanomani viestiä, että todellinen suuruus voi piillä vain yksinkertaisuudessa, koska todellinen suuruus on yksinkertaista! Ymmärrätte tarkoittamani yksinkertaisuuden käsitteen ehkä paremmin, jos lähestytte sitä mutkattomuuden maallis-inhimillisen käsitteen kautta. Se on ehkä lähempänä ymmärryskykyänne ja johtaa teidät oikeaan.

Pelkkä tahdonvoima ei tee ajatuksistanne puhtaita siten kuin minä tarkoitan, vaan puhtaan tahdon on noustava teissä mutkattomasti ja rajattomasti intuitiostanne käsin, ei sanaksi pakotettuna. Sanasta voi syntyä käsite vain rajatussa määrin. Se ei ole oikein. Oikein ja myös teille tarpeen on kokonaisvaltainen hyvän paine, joka kietoutuu ajatustenne ympärille jo niiden syntyhetkellä ja läpäisee ne ennen kuin ne edes saavat muotonsa.

Se ei ole vaikeaa, vaan vielä paljon helpompaa kuin moni muu asia, kunhan annatte mutkattomuuden vallita. Silloin järjen kuvitelmat omista taidoista ja voimista eivät pääse kukoistamaan. Tyhjentäkää ajatuksenne ja päästäkää jalon ja hyvän paine teissä vapaaksi. Silloin ajattelunne perustuu henkenne tahtoon. Siitä syntyvät hedelmät voitte kaikessa rauhassa jättää järjen käsiteltäväksi tiheimmässä karkeatekoisuudessa. Mitään epäoikeudenmukaista siitä ei voi syntyä.

Heittäkää harteiltanne kaikki ajatusten piina ja luottakaa sen sijaan henkeenne, joka kyllä löytää oikean tien, jos ette itse tuki sitä. ”Tulkaa hengessänne vapaiksi” tarkoittaa yksinkertaisuudessaan ”antakaa hengelle itsessänne vapaat kädet!” Se ei silloin edes voi muuta kuin kohota korkeuksia kohti, sillä samankaltaisuushan vetää sitä vakaasti puoleensa. Te olette tähän asti pidätelleet henkeänne niin, ettei se ole voinut suoristaa siipiään. Te estitte sen vapaan liikkeen.

Te ette voi ettekä saa väistää uuden ihmisyyden rakentamista, ja sen rakennelman perusta piilee yhdessä ainoassa virkkeessä: Pitäkää ajatustenne tyyssija puhtaana!

Siitä ihmisen on aloitettava! Se on hänen ensimmäinen tehtävänsä ja tekee hänestä sen, joksi hänen on tultava: esikuvaksi kaikille, jotka tavoittelevat valoa ja totuutta ja haluavat palvella Luojaa kiitollisina koko olemassaolollaan. Joka siihen pystyy, ei tarvitse enää muita ohjeita. Hän on sellainen kuin hänen tulee olla, ja hän on saava täysimittaisena kaiken sen avun, joka häntä luomakunnassa odottaa ja joka johdattaa hänet suoraan ylös.