Totuuden Valossa – Graalin Sanoma

Totuuden Valossa -kirjan kolme osaa sisältävät yhteensä 168 luentoa. Kokonaisuutena luennot rakentuvat toistensa varaan ja antavat täydellisen kuvan luomakunnasta.

Kattavan maailmanselityksen perustana ovat tutut luonnonlait, jotka auttavat lukijaa näkemään elämän vääristyneet riippuvuussuhteet ja antavat arvokkaita ohjenuoria.

Kirjan luennot ovat syntyneet vuosien 1923 ja 1938 välillä.

Totuuden Valossa -kirja on tullut tunnetuksi kautta maailman, sillä se antaa varmoja vastauksia ihmiskunnan suuriin arvoituksiin kuten kysymyksiin elämän tarkoituksesta, kohtalon oikeudenmukaisuudesta ja kuolemanjälkeisestä elämästä. Kirja on käännetty tällä erää 22 kielelle, ja se on saatavilla ympäri maailman.

Kirjoittajan tavoite oli tuoda lukija todellisen elämän piiriin, antaa arvokkaita kipinöitä ihmisenä kehittymiseen ja johdattaa hänet ymmärryksen tielle, johon kuuluu myös Jumalan tunteminen. Totuuden Valossa -kirjan luentojen on tarkoitus toimia tiellä ”soihtuna ja sauvana”, ilman sidoksia ihmisen uskonnolliseen vakaumukseen tai kirkon jäsenyyteen. Abd-ru-shinin tarkoitus ei ollut perustaa sen paremmin uutta kirkkoa kuin lahkoakaan.

Totuuden Valossa -kirjan selitykset perustuvat yksinkertaisiin ja ymmärrettäviin luonnonlakeihin, jotka toimivat niin ulkomaailmassa kuin ihmisen sisimmässä. Selitykset käsittelevät inhimillisiä kokemuksia, paljastavat heikkouksia ja vahvuuksia ja nostavat esiin salattuja vajavaisuuksia – mutta myös niitä runsaita mahdollisuuksia, joita henkiseen edistymiseen tähtäävä elämä tarjoaa. Lukijalla on tällöin mahdollisuus tunnistaa luentojen anti omassa elämässään ja ymmärtää totuus. Henkilökohtaiset kokemukset yhdistyvät siten loogisiin johtopäätöksiin, ja syntyy kokonaisvaltainen ja kattava maailmankuva, jossa luonnontieteellinen ja uskonnollinen totuuden etsintä eivät ole ristiriidassa.

Totuuden Valossa -teoksen alaotsikko on ”Graalin Sanoma”. Graalin käsite esiintyy nykyään lähinnä kaihoisana näkynä myyteissä, saagoissa ja etenkin taideteoksissa. Abd-ru-shin osoittaa kuitenkin toteen, että nämä näyt pohjaavat tosiseikkaan, joka on koko luomakunnan olemassaolon ja pysyvyyden kannalta ratkaisevan tärkeä.

Totuuden Valossa näyttää selvän tien. Siihen ei liity mitään mystistä tai esoteerista sulkeutuneisuutta, mutta se asettaa, aivan kuten Jeesuksen alkuperäiset opetukset, yksilölle huomattavia vaatimuksia. Nimittäin pelkkä omaehtoinen, ennakkoluuloton, asiapohjainen ajattelu ei riitä, vaan tarvitaan myös ”vakaa tahto hyvään”. Itsensä kehittäminen ja toisten palveleminen voi johdattaa ihmisen henkiseen kypsyyteen.

Alla joitakin teemoja, joihin Totuuden Valossa antaa vastauksia:

  • – Vastuu ja kohtalo/karma
  • – Kuolema ja jälleensyntyminen / toistuva maallinen vaellus
  • – Syntiinlankeemus ja perisynti
  • – Yleiskatsaus tämän- ja tuonpuoleiseen
  • – Luojan armo ja rakkaus
  • – Ruumis, sielu ja henki
  • – Jumalan Poika ja ihmisen poika