Vaikeneminen

Jos sisälläsi herää ajatus, pidättele sitä. Älä sano sitä heti ääneen, vaan ruoki sitä, sillä se tiivistyy hiljaisuudessa pitämisestä ja kerää voimaa kuin höyry paineessa.

Koska lain mukaan vahvempi vetää heikompaa puoleensa, paine ja tiivistyminen tekevät ajatuksesta magneettisen. Joka puolelle ajatusta tarttuu ja jää kiinni samankaltaisia ajatusmuotoja, ja ne vahvistavat oman, alkuperäisen ajatuksen voimaa entisestään. Toisaalta kuitenkin ensin syntynyt muoto hioutuu vieraitten muotojen liittyessä siihen. Se muuttuu ja kypsyy vaihtuvien muotojensa kautta. Sinä tunnet kaiken selvästi sisimmässäsi, mutta ajattelet kuitenkin, että kaikki tapahtuu yksin sinun tahdostasi. Missään asiassa et kuitenkaan toimi yksin omasta halustasi. Mukana on aina vieraita aineksia!

Mitä tämä tapahtumaketju kertoo sinulle?

Että vain liittämällä monta yksittäistä asiaa yhteen voi luoda jotakin kokonaista! Voiko puhua ”luomisesta”? Ei, vaan pitää puhua muotoilusta! Sillä mitään uutta ei voi luoda. Kyseessä on aina uudelleenmuotoilu, sillä kaikki luomakunnan osaset ovat jo olemassa. Niiden osasten tehtävä on palvella täydelliseksi tulemista, ja se tapahtuu yhteen liittämisen kautta.

Yhteen liittäminen! Älä sivuuta sitä huolettomasti, vaan yritä syventyä siihen periaatteeseen, että yhteen liittäminen tuo kypsyyden ja täydellistyneisyyden. Periaate lepää kaikkialla luomakunnassa kuin löytämistään odottava aarre! Se on tiiviisti sidoksissa lakiin, jonka mukaan vain antaessaan voi saada. Ja mitä tarvitaankaan näiden lakien oikein ymmärtämiseen, siis niiden todeksi elämiseen? Rakkautta! Siksi rakkaus on korkein voima, rajoittamaton valta suuren olevaisen salaisuudessa!

Toisten ajatusmuotojen liittyminen ajatukseen hioo ja muotoilee sitä, mutta samoin käy myös ihmiselle ja koko luomakunnalle. Tahdonvoima saa yksittäiset muodot liittymään yhteen yhä uudestaan, mikä muotoilee luomakuntaa ja tekee siitä tien täydellisyyteen.

Yksittäinen ihminen ei anna sinulle täydellisyyttä, mutta koko ihmiskunta monipuolisine ominaisuuksineen kyllä! Jokaisella yksittäisellä ihmisellä on jotakin, joka kuuluu erottamattomasti kokonaisuuteen. Siitä johtuu myös se, että kun on edennyt pitkälle ja jo unohtanut maalliset halut, rakastaa koko ihmiskuntaa, ei yksittäistä ihmistä. Nimittäin vain ihmiskunta kokonaisuutena voi saada sellaisen ihmisen kielet soimaan taivaallista sointua. Puhdistus on paljastanut ne kielet. Hän kantaa harmoniaa sisällään, sillä kaikki kielet värisevät!

Palataan siihen ajatukseen, joka veti puoleensa vieraita muotoja ja vahvistui sen ansiosta yhä vahvemmaksi. Se astuu lopulta sinusta ulos voima-aaltoina, puhkaisee persoonasi auran ja alkaa vaikuttaa ympäristöön.

Sitä tavataan sanoa persoonan vetovoimaksi. Vihkiytymättömät sanovat: ”Sinä aivan säteilet jotakin!” Riippuu tapauksesta, onko vaikutelma hyvä vai paha, puoleensavetävä vai vastenmielinen. Se aistitaan kyllä!

Mutta sinä et säteile mitään! Toisten tuntemukset heräävät, koska vedät puoleesi kaikkea henkisesti samankaltaista. Lähellä olevat aistivat sen vedon. Myös tässä vaihto on kuitenkin molemminpuolista. Yhteyden avulla toinen tuntee sinun vahvuutesi, minkä seurauksena ”sympatia” herää.

Pidä aina mielessä: kaikki henkinen on magneettista, näin tuttuja käsitteitä käyttääkseni. Tiedät myös hyvin, että vahvempi aina voittaa vetämällä heikomman puoleensa ja imemällä sen itseensä. Siksi ”köyhältä viedään tuhkatkin pesästä”. Hänestä tulee riippuvainen.

Se ei ole epäoikeudenmukaista, vaan se tapahtuu jumalallisten lakien mukaan. Ihmisen ei tarvitse kuin ryhdistäytyä ja haluta tarpeeksi, niin hän on siltä suojassa.

Nyt varmasti kysyt: Entä, kun kaikki haluavat olla vahvoja? Entä kun kenelläkään ei ole enää mitään, mitä ottaa? Silloin, ystävä hyvä, vaihtamisesta tulee vapaaehtoista, mikä perustuu siihen, että vain antaessaan voi saada. Siitä ei siis seuraa pysähtyneisyyden tila, vaan kaikki vähempiarvoinen hävitetään.

Siitä johtuu, että monet tulevat laiskuuttaan henkisesti riippuvaiseksi. Joskus jotkut eivät pysty enää edes vaalimaan juuri minkäänlaista omaa ajatustoimintaa.

Huomionarvoista on, että vain samankaltainen vetää puoleensa. Siitä tuleekin sananparsi ”Yhdenlaiset linnut yhdessä lentää”. Niinpä juopot löytävät aina toisensa, tupakoitsijoilla on keskenään ”sympatioita”, jaarittelijat, pelurit ja niin edelleen – mutta myös jalot pääsevät korkeaan tavoitteeseensa yhdessä.

Mutta siinä ei ole kaikki. Mikä liikkuu henkisellä tasolla, ilmenee myös fyysisellä, sillä henkinen vaikuttaa karkeatekoiseen. Sen tähden on pidettävä mielessä vastavaikutuksen laki. Ajatushan on aina yhteydessä alkulähteeseensä ja vaikuttaa siihen yhteyslankansa kautta.

Puhun nyt pelkästään todellisista ajatuksista, niistä, jotka kantavat sielullisen intuition elinvoimaa. En työkaluksi saamiesi aivojen tyhjäkäynnistä, josta muodostuu vain ajattelun häiveitä. Ne paljastuvat hullunmyllyssä pelkiksi epämääräisiksi huuruiksi ja haihtuvat onneksi pian. Sellaiset ajatukset vievät sinulta vain aikaa ja voimia, ja tuhlaat niillä sinulle suotua aarretta.

Jos esimerkiksi pohdit jotakin oikein tosissasi, vaikenemisen valta tekee sisälläsi ajatuksesta hyvin magneettisen. Ajatus vetää samankaltaisia puoleensa ja rikastuu siitä. Se kypsyy ja astuu tavanomaisuuden rajan yli, tunkeutuu sen ansiosta jopa toisiin sfääreihin ja saa sieltä osakseen korkeampien ajatusten virran… siis inspiraation! Toisin kuin meediota käytettäessä, inspiraatiossa lähtöajatuksen onkin aina tultava sinulta itseltäsi ja rakennettava silta tuonpuoleiseen, henkiseen maailmaan. Vain siten se voi siellä ammentaa tietoisesti lähteestä. Meedioilla ei näin ollen ole inspiraation kanssa mitään tekemistä.

Tällä tavoin ajatus kypsyy sinussa. Se on jo leijunut loputtomina osasina maailmankaikkeudessa, mutta nyt lähestyt sen toteuttamisen rajaa ja muutat sen voimallasi tiivistäen todellisuudeksi.

Näin saat yhteen liittämällä ja tiivistämällä jo kauan henkisesti olemassa olleesta aineksesta aikaan uuden ajatusmuodon! Luomakunnassa vaihtelevat vain muodot, sillä kaikki muu on ikuista ja särkymätöntä.

Varjele itseäsi sekavilta ajatuksilta ja kaikenlaiselta ajattelun pinnallisuudelta. Harkitsemattomuus kostautuu katkerasti, sillä se alentaa sinut vain vieraiden vaikutteiden temmellyskentäksi, mikä tekee sinusta helposti äreän, ailahtelevan ja epäreilun lähiympäristöäsi kohtaan.

Jos sinulla on todellinen ajatus ja pidät siitä kiinni, myös kerääntynyt voima on puskeva kohti todeksi tulemista. Kaikki tapahtuu tyystin henkisesti, sillä kaikki voima on henkistä! Omin silmin nähtäväksesi päätyvät enää vain pysyvän järjestyksen mukaisesti tasaista tahtia etenevän henkis-magneettisen prosessin viime rippeet.

Tarkkaile ajatuksiasi ja tunteitasi, ja saat pian todisteen, että kaikenlainen varsinainen elämä voi todellisuudessa olla vain henkistä, ja alkulähde ja kehitys piilevät yksin siinä. Sinun on vakuututtava, että kaikki fyysisin silmin nähty on vain ikuisesti toimivan hengen vaikutusta.

Ihmisen jokainen teko ja pieninkin liikahdushan on jo ennen tapahtumistaan tahdottu henkisesti. Ruumiit ovat vain hengen ohjailemia työkaluja, ja ne ovat itse tiivistyneet hengen voimasta. Niin ovat myös puut, kivet ja koko maapallo. Luova henki puhaltaa elämän kaikkeen, virtaa kaiken läpi, pyörittää kaikkea.

Koska kaikki maallisin keinoin nähtävä materia on vain henkisen elämän sivutuote, ei ole vaikea ymmärtää, että meitä lähimpänä olevan ja ympäröivän hengenelämän laatu vaikuttaa myös maallisten olosuhteiden muodostumiseen. Logiikan mukaan sen seuraus on ilmiselvä: luomakunta on suunniteltu niin viisaasti, että ihmiselle itselleen on annettu Luojalta peräisin olevaa voimaa muodostaa olosuhteensa. Jos hän käyttää sitä vain hyvään, hyvä niin! Mutta auta armias, jos hän antaa johdattaa itseään harhaan ja käyttää sitä pahaan!

Maallinen halu vain ympäröi ja hämärtää ihmisissä olevaa henkeä. Se liimaantuu henkeen ja raskauttaa sitä. Ihmisen ajatukset ovat tahdon tekoja, joissa lepää hengen voima. Ihmisellä on valta ajatella hyvää tai pahaa, ja siten hän voi ohjata jumalallista voimaa hyvään tai pahaan! Siihen tiivistyy ihmisen kantama vastuu. Palkkio tai rangaistus tulee kyllä, sillä vuorovaikutus palauttaa ajatusten seuraukset lähtöpisteeseen. Vastavaikutus ei koskaan petä, ja se on asiassa täysin horjuttamaton ja väsymätön. Siis myös lahjomaton, ankara, oikeudenmukainen! Eikö samaa sanota myös Jumalasta?

Vaikka monet uskonnonvastustajat eivät nykypäivänä halua kuulla koko jumaluudesta mitään, se ei muuta esittämiäni tosiasioita miksikään. Ei tarvitse jättää pois kuin yksi pieni sana, ”Jumala”, ja perehtyä tieteeseen, niin löytää juuri samat asiat, vain toisin ilmaistuina. Eikö ole sitten naurettavaa vielä tapella niistä?

Luonnonlakeja ei voi välttää, eikä niiden virtaa vastaan voi uida kukaan. Jumala on luonnonlakeja pyörittävä voima. Sitä voimaa ei ole kukaan tavoittanut tai nähnyt, mutta sen vaikutuksia jokainen näkee, tuntee ja tarkkailee päivittäin, tunneittain, jopa sekunnin murto-osissa, jos vain haluaa: joka eläimessä, puussa ja kukassa, lehden joka kuidussa, kun se tunkeutuu sirkkalehden alta ulos päästäkseen valoon.

Eikö ole sokeutta vastustaa voimaa itsepäisesti, kun kaikki, myös ankarat vastustajat itse, vahvistavat ja tunnustavat sen olemassaolon? Mikä heitä estää nimittämästä tätä tunnustettua voimaa Jumalaksi? Onko se lapsellinen uhma? Vai tietynlainen häpeä siitä, että he ovat koko ajan yrittäneet kieltää jonkin sellaisen, minkä olemassaolo on ollut heille alusta asti selvää?

Ei ehkä mikään näistä. Syy lienee siinä, että ihmiskunta näkee pilakuvia suuresta jumaluudesta kaikkialla, ja niitä se ei vakavasti pohdittuaan ole tohtinut ottaa omakseen. Kaikenkattava ja -läpäisevä jumalallinen voimahan joutuu pienennetyksi ja halvennetuksi väkisinkin, jos sitä yrittää pakottaa kuvaksi!

Kun asiaa miettii, mikään kuva ei vastaa jumaluuden todellisuutta! Koska jokaisella on sisimmässään Jumalan tunto, kaikki vastustelevat alitajuisesti heidät synnyttäneen ja heitä johdattavan suuren, käsittämättömän voiman rajoittamista.

Dogmaa on syyttäminen suurelta osin heistä, jotka silkasta vastaan hangoittelun ilosta pyrkivät rikkomaan kaikki rajat, hyvin usein vastoin sisimmässään tuntemaansa varmuutta.

Henkisen heräämisen hetki ei kuitenkaan ole kaukana! Silloin Vapahtajan sanat tulkitaan ja hänen suuri vapahdustyönsä käsitetään oikein, sillä Kristus toi vapahduksen pimeydestä näyttämällä tien totuuteen, näyttämällä ihmisenä tien kirkkaisiin korkeuksiin! Hän sinetöi vakaumuksensa ristinpuulla verellään!

Totuus on aina ollut ja oleva sama, niin muinoin, nykyään kuin vielä vuosituhanten päästäkin, sillä se on ikuinen!

Siksipä opettele tuntemaan lait, jotka lukevat luomakunnan suuressa kirjassa. Niiden noudattaminen merkitsee Jumalan rakastamista! Siten et tee harmoniasta riitasointua, vaan autat osaltasi kohottamaan pauhaavan soinnun täyteen korkeuteensa.

Sanoitpa sitten ”Minä alistun vapaaehtoisesti vallitseviin luonnonlakeihin, koska se on minulle hyväksi” tai ”Alistun Jumalan tahtoon, joka ilmenee luonnonlaeissa” tai ”käsittämättömään voimaan, joka pyörittää luonnonlakeja”… onko vaikutuksessa eroa? Voima on olemassa, ja sinä tunnustat sen, sinun täytyy tunnustaa se, sillä sinulle ei jää muuta vaihtoehtoa, jos vähänkään mietit – ja samalla tunnustat Jumalasi, Luojan!

Sama voima vaikuttaa myös ajatteluusi! Älä siis käytä sitä väärin pahaan, vaan ajattele hyvää! Älä unohda: kun synnytät ajatuksia, käytät jumalallista voimaa, jonka avulla voit saavuttaa puhtaimman ja korkeimman!

Yritä aina pitää mielessä, että kaikki ajattelusi seuraukset koskevat sinua niin hyvässä kuin pahassakin sen mukaan, kuinka vahva, suuri ja laajalle levinnyt ajatuksen vaikutus on.

Koska ajatus on henkinen, myös seuraamukset tulevat henkisinä. Siksi ne löytävät sinut riippumatta siitä, oletko maan päällä vai siirtynyt jo henkiseen maailmaan. Henkisyytensä vuoksi seuraukset eivät ole myöskään materiaan sidottuja. Niinpä ruumiin hajoaminen ei estä seurauksia tulemasta! Vastavaikutuksen kosto tulee varmasti jossain ennemmin tai myöhemmin.

Kaikissa teoissasi on henkinen ulottuvuus, sillä myös maalliset, materiaaliset teot ovat peräisin henkisestä ajatuksesta, ja ne säilyvät senkin jälkeen, kun kaikki maallinen on mennyttä. Siksi pitääkin paikkansa, että ”tekosi odottavat sinua, kunnes seuraus osuu sinuun.”

Jos olet seurauksen tullessa vielä maan päällä tai jo palannut sinne, henkisten seurausten voima vaikuttaa kunkin tapauksen mukaan niin hyvässä kuin pahassakin olosuhteisiin, ympäristöösi tai sinuun itseesi ja ruumiiseesi.

Muistutettakoon vielä kerran erityisesti siitä, että todellinen, oikea elämä tapahtuu henkisyydessä! Se ei tunne aikaa eikä tilaa, eikä siksi eroakaan. Se on maallisten käsitteiden yläpuolella. Siksi seuraukset löytävät luoksesi olinpaikastasi riippumatta siihen aikaan, jolloin vaikutus palaa ikuisen lain mukaan lähtöpisteeseensä. Siitä ei häviä matkalla mitään, se tulee varmasti.

Tämä vastaa myös niin usein kysyttyyn kysymykseen siitä, miksi ihmeessä ilmeisen hyvät ihmiset joutuvat joskus kärsimään maallisen vaelluksensa aikana niin, että se tuntuu kohtuuttomalta. Kyseessä ovat heidän osaksensa tulevat seuraukset!

Sinä tiedät nyt vastauksen, sillä tämänhetkinen ruumis ei liity asiaan mitenkään. Ruumiisi ei ole sinä itse, se ei ole sinun koko ”minuutesi”, vaan työkalu, jonka sinä itsellesi valitsit tai johon jouduit tyytymään, miten henkisen elämän vallitsevat lait sitten määräsivätkään. Voit nimittää niitä myös kosmisiksi laeiksi, jos se tekee niistä sinulle ymmärrettävämpiä. Kukin maallinen vaellus on vain todellisen olevaisuutesi lyhyt katkelma.

Se olisi musertava ajatus, jos siitä ei olisi pakoreittiä eikä siltä olisi valtaa suojautua. Miten moni lannistuisikaan herätessään henkisyyteen ja toivoisi mieluummin vielä nukkuvansa vanhassa arjen harmaudessa. Ihminenhän ei tiedä, mikä kaikki häntä odottaa ja mistä kaikesta aiemmasta hänelle vielä tulee seurauksia! Tai kuten ihmiset sanovat: ”mistä on tilit tasattavana”.

Mutta älä huoli! Heräämisesi myötä suuri luomakunta viisaudessaan näyttää sinulle tien hyvän tahdon voiman kautta, josta olen erikseen maininnut. Se lieventää karman vaaroja tai jopa sysää ne pois.

Isän henki laski käteesi myös hyvän tahdon. Hyvän tahdon voima luo ympärillesi kehän, joka pystyy murtamaan lähestyvän pahan tai ainakin heikentämään sitä paljon, juuri samoin kuin ilmakehä suojaa maapalloa.

Hyvän tahdon voima, vahva suoja, kasvaa ja kehittyy vaikenemisen vallan ansiosta.

Siksi sanon teille etsiville vielä kerran painokkaasti:

”Pitäkää ajatustenne tyyssija puhtaana ja vaalikaa sen myötä ennen kaikkea vaikenemisen suurta valtaa, jos haluatte nousta ylöspäin.”

Isä on jo antanut teille siihen tarvittavan voiman! Teidän tarvitsee vain käyttää sitä!